История

Село Руска Бела се намира в северозападната част на Община Мездра. Характеризира се със следните географски показатели: релефът е полупланински, климатът-умерен, почвите са песъчливи.Общо обработваемите земи са 7000 дка. Традиционният поминък е земеделие и животновъдство.